home | contact | Inloggen   

Op het Michaël college is een actieve leerlingenraad. Van elke klas heeft één leerling zitting in deze raad. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. Er is geregeld overleg met de locatiedirecteur. De leerlingenraad is actief betrokken bij sollicitatieprocedures en het opstellen van de huisregels. De raad organiseert ook feesten en activiteiten en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV