home | contact | Inloggen   

Vanaf de negende klas (het derde leerjaar) lopen alle leerlingen jaarlijks twee weken stage. De stages bevorderen de uiteenzetting met de buitenwereld en versterken de sociale competenties van de leerlingen. Elke stage heeft een thema dat bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerling aansluit.

.

Alle leerlingen lopen jaarlijks minimaal 72 uur stage (naast de voorbereiding, reflectie, nabespreking en presentaties). Binnen de vrijescholen bestaat dit programma nu al bijna 30 jaar. In afgeslankte vorm wordt dit programma de komende jaren op alle scholen voor voortgezet onderwijs als ‘maatschappelijke stage’ aangeboden.

.

9e klas: winkelstage

De leerlingen ervaren voor het eerst een practicum in een kleine overzichtelijke winkel. Op zich is de wereld van de detailhandel bekend, maar nu vindt de beleving plaats vanuit de positie van medewerker en/of verkoper. In een winkel vind je de directe ruil tussen geld en goederen, in al zijn verscheidenheid.

10e klas: sociale stage

Deze vindt plaats in de zorgsector. Bijvoorbeeld in instellingen voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten; scholen, kinderdagverblijven, zorgboerderijen etc.. De stap naar een dergelijke instelling is groter dan de voorgaande; er zijn meer “drempels” te overwinnen. Er wordt kennis gemaakt met de wereld waar men van elkaar afhankelijk is.

11e klas: Ideële stage

De leerlingen werken in organisaties die zich ten doel stellen de samenleving te veranderen/verbeteren.

12e klas: onderzoekstage

De leerlingen bepalen zelf hoe deze stage ingevuld gaat worden. Samen met een begeleider wordt een plan van aanpak en eisen opgesteld. De stage vormt een onderzoeksdeel in het eindwerkstuk/profielwerkstuk.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV