home | contact | Inloggen   

Na het periodeonderwijs volgen vanaf het 3e lesuur de vaklessen.  Er zijn onder andere vaklessen Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer. Sommige vakken, zoals aardrijkskunde, worden uitsluitend in periodes gegeven. Vaklessen duren gewoon één lesuur (van 50 minuten en bij een verkort lesrooster 35 minuten). In deze lessen worden 'methoden' gebruikt: les- en oefenboeken. Dat geldt allemaal niet voor gymnastiek; dat wordt in een 'blokles' van 100 minuten gegeven.

vaklessen
  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV