home | contact | Inloggen   

De centrale aanmeldingen zijn achter de rug. Maar liefst 88 enthousiaste groep 8 / klas 6 leerlingen hebben zich aangemeld op het Michaël college! Dit betekent dat het Michaël college niet hoeft te loten.


Op woensdag 24 mei 2017 wordt het bericht van aanname door de scholen voor voortgezet onderwijs naar ouders en leerlingen verstuurd.

.

Vervolgens is er op woensdag 28 juni 2017 van 14.00 tot 15.00 uur een kennismakingspicknick voor de nieuwe leerlingen. Van 20.00 tot 22.00 uur is de kennismakingsavond voor ouders/verzorgers van de aangenomen leerlingen.

.

Voor het aanmelden van een leerling voor een hogere klas dient een individuele afspraak gemaakt te worden met de voorzitter van de toelatingscommissie. Voor de toelating tot hogere leerjaren gelden aanvullende criteria in verband met de aansluiting bij het klassenniveau van de vrijeschool en de voorbereiding op de examens. In het individuele gesprek worden deze toegelicht en besproken. Klik hier voor de procedure.

.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier 2017-2018                                         

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV