home | contact | Inloggen   

Het personeel vormt de basis en de kracht van de school. Naast ongeveer 35 docenten zijn er momenteel 5 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP'ers): conciërges, administratrice/receptioniste, onderwijsassistent/toezichthouder en een remedial teacher. Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers actief binnen de school.

.

De docenten geven door het directe dagelijkse werk in de klassen inhoud en kleur aan het onderwijs. Door deelname aan de pedagogische, team- en sectorvergaderingen geven zij ook richting aan de inhoud en vorm aan het vrijeschoolonderwijs. 

.

Mentoren zijn de spil in de communicatie tussen leerlingen en ouders en de school. Zij dragen de directe verantwoordelijkheid voor het monitoren van studieresultaten en het welbevinden van de leerlingen. Daarnaast zijn er twee coördinatoren: de Middenbouw- (klas 7 en 8) en Bovenbouwcoördinator (klas 9 t/m 12).
.
Een deel van de docenten draagt meer direct bij aan de vorming van het beleid van de school. Zij nemen deel aan de schoolleidersvergadering. Zij dragen hierdoor verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding en de dagelijkse gang van zaken op school. Hierin nemen de decaan, de zorgcoördinator, de coördinatoren deel. Deze vergadering wordt voorgezeten door de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor het Michaël college.
.
Richtinggevende documenten zoals het schoolplan 2013-2017 en het jaarplan (activiteitenplan 2017-2018) komen tot stand in dialoog met personeel, ouders en leerlingen.   Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV